Förvaltningsstöd

Ett självlärande system som övervakar, larmar och ger åtgärdsförslag. För hela ditt fastighetsbestånd, i en vy med full överblick.

Dunderon - Products

Dunderon Förvaltningsstöd är ett självlärande system som styr, övervakar, larmar och ger åtgärdsförslag. För hela ditt fastighetsbestånd och tvärs samtliga anslutna system såsom Värme och Varmvatten, Ventilation, och Effektvakt och det är möjligt att ansluta till exempel hissar och passagesystem. Du kan se hela beståndet i en vy med full överblick och får larm via e-post, sms eller så kallade badges och banners i mobilen.

Exempel:

1. Larm om låg varmvattentemperatur. Rätt temp från värmeverket. Öppet don. Ågärdsförslag till förvaltare:smuts i filter eller trasigt don/ventil.

2. Larm om låg innetemperatur i lägenheter. Rätt temperatur från värmeverk. Energisystemet går för högtryck. Åtgärdsförslag till förvaltare: kontrollera trolig överventilation.

3. För stor eller för liten ventil. Systemet ser att ventilen jämt är helt eller nästan helt öppen. Förbättringsförslag till förvaltare: byt till större ventil.

4. Delta-T radiatorslinga är alltid låg. Varvtalsbegränsning har ingen effekt. Förbättringsförslag till förvaltare: byt till mindre pump.

5. Delta-T över värmeväxlare låg. Över tiden = feldimensionerad. Accellererar = uppbyggnad av smuts och avlagringar

Systemet hämtar data via PLC och trådlösa givare för maximal effektivitet och driftstabilitet, men kommunicerar via GSM och M2M-molnet med Dunderons AI, machine learning och övervakningsapplikation, som enkelt nås via dator, surfplatta eller mobil.

Det är enkelt att komma igång oavsett vad ni har för värme och ventilationssystem. Redan två veckor efter order kan ni vara igång och ha en fullt ut digitaliserad fastighet helt utan investeringar, då detta är en prenumerationstjänst där hård- och mjukvara, installation och support ingår.

Dunderon Förvaltningsstöd ger lägre driftskostnader, högre boendekomfort och ett effektivare och mer proaktivt förvaltningsarbete.

Läs mer i PDF