Energiuppföljning

Ett självlärande system som ger rättvisande energiuppföljning i realtid oberoende av normalårskorrigering

Dunderon - Products

Dunderon Energiuppföljning är ett självlärande system som ger rättvisande energiuppföljning i realtid, oberoende av normalårskorrigering.

Systemet läser av och lagrar el- och fjärrvärmeförbrukning i relation till rådande reell utomhustemperatur.  Det samverkar också med värme och ventillationssystemen och kan därmed se vad som de facto har använts för att producera värme och varmvatten med vilka resulterande temperaturer och volymer, och isolerar därmed transmissions- och ventilationsförluster.

Detta är ovärderlig information vid energiupphandling, men givetvis också till grund för planering av förbättringar av fastighetsbeståndet, eftersom man får svart på vitt på vad ineffektiviteter faktiskt kostar – till exempel hur mycket pengar installation av FTX-aggregat skulle spara.

Systemet hämtar data lokalt via PLC och trådlösa givare men kommunicerar via GSM och M2M-molnet med Dunderons AI, machine learning och övervakningsapplikation, som enkelt nås via dator, surfplatta eller mobil.

Det är enkelt att komma igång oavsett vad ni har för värme och ventilationssystem. Redan två veckor efter order kan ni vara igång och ha en fullt ut digitaliserad fastighet helt utan investeringar, då detta är en prenumerationstjänst där hård- och mjukvara, installation och support ingår.

Dunderon Energiuppföljning ger lägre driftskostnader, högre boendekomfort och ett effektivare och mer proaktivt förvaltningsarbete.

Läs mer i PDF