Lastbalansering

Ett självlärande system som fördelar energin dit där den gör bäst nytta för tillfället för optimal boendekomfort och energieffektivitet.

Dunderon - Products

Dunderon Lastbalansering fördelar energin dit där den gör bäst nytta för tillfället för optimal boendekomfort och energieffektivitet.

Systemet hanterar och fördelar lasten mellan värme, varmvatten och ventilation utifrån den aktuella situationen: Om varmvattenuttaget till exempel temporärt är högt styr systemet mot varmvattenproduktion, och när uttaget sedan är lägre värms husen.  På så vis bibehålls boendekomforten samtidigt som effekt- och flödestoppar undviks och returtemperaturerna till värmeverket hålls ned. Detta spar stora summor.

Systemet drivs lokalt via PLC för maximal effektivitet och driftstabilitet, men kommunicerar via GSM och M2M-molnet med Dunderons AI, machine learning och övervakningsapplikation, som enkelt nås via dator, surfplatta eller mobil.

Det är enkelt att komma igång oavsett vad ni har för värme och ventilationssystem. Redan två veckor efter order kan ni vara igång och ha en fullt ut digitaliserad fastighet helt utan investeringar, då detta är en prenumerationstjänst där hård- och mjukvara, installation och support ingår.

Dunderon Lastbalansering ger lägre driftskostnader, högre boendekomfort och ett effektivare och mer proaktivt förvaltningsarbete.

Läs mer i PDF