Ventilation

Ett självlärande system som styr, reglerar, övervakar och larmar fastighetsventilation baserat på önskad inomhustemperatur och luftkvalitet och med hänsyn tagen till aktuell utomhustemperatur.

Dunderon - Products

Systemet samverkar med värme- och varmvattensystemen och fördelar energin dit där den gör bäst nytta för tillfället för optimal boendekomfort och energieffektivitet.

Det hanterar mekanisk frånluft, styrd frånluft, tilluftsaggregat med värmebatteri och FTX via en rad styrparametrar och funktioner (se inforuta).

Det innebär t ex att systemet kan ventilera mer när luftfuktigheten stiger i samband med morgondusch och mindre när det är lite folk hemma eller uteluften är kall och torr. Detta sker på ett smart sätt som både höjer komforten och spar pengar. Och om en ventil eller fläkt skulle fallera eller börvärden inte uppfylls får du larm om detta och vet direkt både var och vad det är.

Systemet drivs lokalt via PLC för maximal effektivitet och driftstabilitet, men kommunicerar via GSM och M2M-molnet med Dunderons AI, machine learning och övervakningsapplikation, som enkelt nås via dator, surfplatta eller mobil.

Det är enkelt att komma igång oavsett vad ni har för ventilationssystem. Redan två veckor efter order kan ni vara igång och ha en fullt ut digitaliserad fastighet helt utan investeringar, då detta är en prenumerationstjänst där hård- och mjukvara, installation och support ingår.

Dunderon Ventilation ger lägre driftskostnader, högre boendekomfort och ett effektivare och mer proaktivt förvaltningsarbete.

Läs mer i PDF