20-30% lägre värmekostnad

Skaffa smart styrning av befintlig ventilation. Du som fastighetsförvaltare kan spara stora pengar.

21,6°

En lösning på de bortglömda fläktarna

I miljonprogrammet finns uppåt 80 miljoner kvadratmeter byggda 1961-1975, en tid då energieffektiviseringstänket var näst intill obefintligt.

Följden av detta är att energianvändningen ofta ligger över 140 kWh/m2. Det leder till höga värmekostnader och komfortproblem dessutom.

En av de starkast bidragande orsakerna till detta är frånluftsfläktarna som närmast bortglömda står och arbetar på statiskt inställd hastighet oavsett utetemperatur och behov med sedan länge tappad OVK-inställning. Då hjälper det inte att man har gjort andra åtgärder för att minska förbrukningen.

Det är dyrt och krångligt att råda bot på detta på traditionell väg med till exempel FTX och värmepumpar, eftersom det kräver ombyggnad med allt vad det innebär och stora investeringar.

Det behövs inte med vår lösning som ger smart styrning av befintliga system och fläktar:

• 20-30% sänkt värmekostnad

• Unik reglerprincip som arbetar med både flöde och temperatur och styr på inomhustemperatur.

• Samverkan mellan värme och ventilationssystemen - en förutsättning för att kunna hämta hem besparingen.

• Tar bort den ökända trögheten i regleringen vilket ger en jämn temperatur och kraftigt minskar värmeförlusterna.

• Smart balansering mellan varmvatten- och värmeproduktion möjliggör lägre effekttaxa.

• Lägre returtemperaturer till fjärrvärmeleverantören, inga straffavgifter.

Dunderon är en molnbaserad tjänst som behovsstyr, reglerar och övervakar ert befintliga värme och ventilationssystem.

Behöver något optimeras så görs det, skulle något behöva åtgärdas så får ni reda på det direkt. Det är enkelt att komma igång och kräver normalt inga investeringar.

Läs mer under lösningar eller kontakta oss direkt så berättar vi mer. Vi kommer gärna och inspekterar ert bestånd och kommer med kostnadsfritt förslag.

När du har Dunderon

  • 20-30% lägre värmekostnad och mindre klimatavtryck
  • Peace of mind - vi ser till att det funkar!
  • Fullständig koll på status, kostnader och förbrukning
  • Nöjda boende och medarbetare